Γ. Πατούλης: «Θα επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία, σε συνεργασία με φορείς και Ιδρύματα υψηλού κύρους»

Σύμφωνο Συνεργασίας, με στόχο τη δρομολόγηση κοινών δράσεων, με αναπτυξιακό πρόσημο συμφωνήθηκε να υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών κατά την επίσκεψη του περιφερειάρχη στο χώρο του ιδρύματος και τη συζήτηση του με τον πρόεδρό του Λ. Παπαδήμο.

Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε από μέλη του επιστημονικού και διοικητικού συμβουλίου, για το σπουδαίο ερευνητικό έργο του κέντρου και ξεναγήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ερευνητικά κέντρα στους τομείς της βιολογίας και της ιατρικής στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004, με ιδρυτή τον αείμνηστο καθηγητή Γ. Σκαλκέα. Απασχολεί 450 άτομα, εκ των οποίων πολλοί είναι φοιτητές και αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη πολλές ερευνητικές δραστηριότητες, με βασικό στόχο τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Παπαδήμος και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Δ. Θάνος ανέπτυξαν στον κ. Πατούλη τα σχέδια επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, τα οποία συνδέονται με την επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπου με τη αξιοποίηση μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, η έρευνα θα εστιάσει στον κορονοϊό και στους τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης και διαχείρισης της νόσου.

Διατύπωσαν τη βούληση να συνεργαστούν με την Περιφέρεια για τη διεύρυνση και ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου. Πρόταση με την οποία συμφώνησε ο κ. Πατούλης, επισημαίνοντας πως στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας είναι η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. «Η “βαριά κληρονομιά” που άφησε στο Ίδρυμα ο αείμνηστος Γ. Σκαλκέας», ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του, όπως ανέφερε ο κ. Πατούλης,«αλλά και το πολύ σημαντικό έργο του, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την έναρξη συνεργειών με αποτελέσματα που θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο».

Το Ίδρυμα, πρόσθεσε, διαθέτει ένα έμψυχο δυναμικό που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχους επιστήμονες άλλων χωρών και σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε τη βούληση να συμβάλλουμε ως Περιφέρεια, στο έργο του Ιδρύματος και να υποστηρίξουμε τους νέους επιστήμονες, δίνοντας τους κίνητρα να μείνουν και να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους στην πατρίδα μας. Σε συνεργασία με φορείς και έγκριτα Ιδρύματα υψηλού κύρους όπως το συγκεκριμένο, στοχεύουμε να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία, προς όφελος της ανάπτυξης, της δημόσιας υγείας και της διεύρυνσης των θέσεων εργασίας, κατέληξε ο κ. Πατούλης.