Στην Ακαδημία του Αρχιμήδη στο Μαϊάμι οι νέοι διδάσκονται μαθηματικά, φιλοσοφία, Ελληνικά και … πεντοζάλη (video)

Ένα από τα πιό γνωστά αχολεία του Μαϊάμι διδάσκει την Τέχνη της Ελληνικής Κλασσικής Σκέψης. Πρόκειται για την “Archimedean Academy”, στην οποία οι σπουδαστές (Αμερικανοί υπηκοοι με καταγωγή από πολλές χώρες) διδάσκονται με επικέντρο τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία και τα Ελληνικά

Ένα από τα πιό γνωστά αχολεία του Μαϊάμι διδάσκει την Τέχνη της Ελληνικής Κλασσικής Σκέψης. Πρόκειται για την “Archimedean Academy” (Ακαδημία του Αρχιμήδη”) , στην οποία οι σπουδαστές (Αμερικανοί υπηκοοι με καταγωγή από πολλές χώρες) διδάσκονται με επικέντρο τα Μαθηματικά, τη Φιλοσοφία και τα Ελληνικά.

Και μαζί με αυτά, μαθαίνουν και Ελληνικούς χορούς!

Δίτε το Video:

Πηγή: Economico.gr